Realizované projekty

Řízená neutralizace v laboratorním měřítku - ÚACH Řež

Řízená neutralizace v laboratorním měřítku - VŠCHT Praha

Neutralizační stanice Liglass, a.s.

Měřicí souprava pro Ústav hydrodynamiky AVČR

USB milivoltmetr USB-M15

Tento přístroj dokáže vzorkovat signály z 15 selektivních (nebo REDOX) elektrod současně proti jedné referentní elektrodě. Data jsou odesílána před USB port do počítače. USB port je od analogové části galvanicky oddělen, aby nedocházelo k tvorbě zemních smyček. Přístroj je vhodný pro aplikace typu chemický nos.

USB-M15 foto 1 USB-M15 foto 2

Převodník pH/mV/ion - proudová smyčka do panelu

Jedná se o přepracovanou variantu MPH71 pro montáž do panelu a napájení pomocí 24V. Převodník se montuje do panelu. Má poměrně malé rozměry: 96x46 mm, montážní hloubka 80 mm. Má také LED displej, takže údaj je dobře čitelný i při špatném nebo žádném osvětlení.

převodník do panelu  
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857