Možnosti použití ISE a pH elektrod

Aplikace elektrod jsou početné pro různá analytická stanovení v rozmanitých oborech. Pro ilustraci jsou uvedeny některé příklady :

Zemědělství

Lékařství

Potravinářství

Papírnictví

Fotochemie

Geologie a hornictví

Metalurgie a pokovovací lázně

Rafinace ropy a plynárenství

Léčiva

Energetika

Vodohospodářství

Školství

Výzkum

Stanovení kyselosti

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857