Kovové elektrody pro měření pH

kovová elektroda

Jsou elektrody užívající pro měření pH antimonové nebo vizmutové čidlo. Hodí se především pro měření v prostředích, kde by mohlo dojít k porušení citlivé skleněné membrány klasickýcch pH elektrod,např.: v prostředí kyseliny fluorovodíkové,nebo v suspenzích s hrubými částicemi. Elektrody se vyznačují nižším elektrickým odporem - do 1 Ohmu.

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857