Iontově selektivní elektrody s tuhou membránou - série 37

elektroda s tuhou membránou

Elektrody mají citlivou membránu, tvořenou tuhou anorganickou látkou z monokrytalického nebo lisovaného polykrystalického materiálu. Membrána je upevněna v epoxidovém, speciálně upraveném elektrodovém pouzdře. Vodivé spojení citlivého elementu s koaxiálním kabelem, který slouží k připojení k měřicímu přístroji je realizováno buď kapalným nebo pevným kontaktem. Na tělo elektrod je použita speciální epoxidová pryskyřice, která má velmi dobré mechanické vlastnosti, je teplotně stálá a po chemické stránce dostatečně resistentní.

Tabulka parametrů elektrod

Elektroda Typové číslo teplotní rozsah
[°C]
Max. elekt. odpor
[MΩ]
Conc. rozsah
[mol/l]
pH rozsah 
pro přímou potenciom.
ISA/pH elektrolyt Interference
Ki,jpot
fluoridová 09-37 0-80 1 10-1-10-6 4-7 TISAB OH-=0,1
chloridová 17-37 0-80 10 10-1-10-5 2-12 NaNO3 Br-=7,6.102, J-=1,3.104
S2O32-=10, CN-=105
NH4+=6,1.10-2, OH-=8.10-2
S2- nesmí být přítomny
bromidová 35-37 0-80 5 10-1-10-6 2-12 NaNO3 J-=6.103, CN-=104, NH4+=0,5,
 S2-nesmí být přítomny
jodidová 53-37 0-80 1 10-1-10-6 3-12 NaNO3 Cl-=10-5, Br-=10-3, CN-=1,
S2- nesmí být přítomny
rhodanidová 58-37 0-80 1 10-1-10-6 2-12 NaNO3 Br-=1,1, S2O32-=1,7, Cl-=3,6.10-3, NH4+=3,4.10-3
kyanidová 06-37 0-80 1 10-1-10-6 12-13 NaOH J-=2,2, Br-=1,6.10-4, Cl-=1,1.10-5,
S2O32-=1,1.10-5
sulfidová 16-37 0-80 1 10-1-10-6 13-14 NaOH Cl-, Br-, S2O32-, S2O32-<10-5
Hg2+, Ag+ nesmí být přítomny
stříbrná 47-37 0-80 1 10-1-10-6 2-5 NaNO3 Hg2+, S2- nesmí být přítomny
měděná 29-37 0-80 1 10-1-10-6 2-5 NaNO3 Pb2+, Fe2+=10, Ni2+<10-4
,Ag+, Hg2+ nesmí být přítomny
olověná 82-37 0-80 1 10-1-10-6 2-5 NaNO3 Cd2+=3,4.10-1, Zn2+=7,4.10-5, Ni2+=4,7.10-4, Mn2+=6,8.10-5, Co2+=1,6.10-4, Mg2+=4,6.10-5
Ag+, Cu2+, Hg2+, S2-
Fe3+ nesmí být přítomny
kadmiová 48-37 0-80 1 10-1-10-6 2-5 NaClO4 Pb2+=7,3.10-1, Co2+=
1,6.10-4, Zn2+=4,4.10-5, Mn2+=1,9.10-5, Ni2+=4,9.10-5, Ca2+=3,9.10-6,
Mg2+=3,1.10-6, Ag+, Cu2+, Hg2+
S2- nesmí být přítomny
 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857