Iontově selektivní elektrody ve firmě Monokrystaly

Při výzkumu monokrystalických materiálů se v roce 1967 začala vyrábět fluoridová iontově selektivní elektroda. Materiálem čidla je monokrystalický fluorid lanthanitý připravovaný Stockbarger-Bridgmanovou metodou ve vakuu. Připravené monokrystaly jsou nařezány broušeny upraveny na potřebný rozměr a leštěny.

fluoridove elementy

Čidla jsou namontována do pouzder a elektrody jsou na závěr testovány.

Podobným způsobem pěstováním ve vakuu Stockbarger-Bridgmanovou metodou jsou připravována čidla pro sulfidovou iontově selektivní elektrodu a stříbrnou iontově selektivní elektrodu. Pro měření sulfidových iontů v roztocích se pro úpravu iontové síly a pro stabilizaci sulfidových iontů používá SAOB (sulphide antioxidant buffer) .

Směsných sirníků je využíváno při přípravě olověných a kadmiových iontově selektivních elektrod. U olověných iontově selektivních elektrod je nutné udržovat vždy čerstvě leštěný povrch,který je důležitý z hlediska funkce elektrody, rychlosti ustalování potenciálu i jeho stability. Je důležité    vědět, že  například u kadmiových iontově selektivních elektrod, dochází při vyších koncentracích chloridových iontů  k tvorbě tetrachlorokademnatanových komplexů. Při měřeních se to projeví snížením koncentrace volných kademnatých iontů v roztoku. Přestože tedy chloridové ionty nemají přímý vliv na funkci kadmiové iontově selektivní elektrody, jejich zvýšená koncentrace snižuje aktuální koncentraci kademnatých iontů v roztoku. Stejný efekt můžeme pozorovat i u jiných typů iontově selektivních elektrod při přídavku některých komplexních činidel.

Chloridové intově selektivní elektrody, bromidové iontově selektivní elektrody a jodidové iontově selektivní elektrody jsou připravovány z příslušných halogenidů stříbra. Kyanidová iontově selektivní elektroda má čidlo ze stejného materiálu jako iodidová iontověselektivní elektroda. Elektrody mají stabilní potenciály a hodí se pro přímá potenciometrická stanovení. Pro všechny čtyři typy elektrod je významným interferujícím iontem sulfidový ion. Je proto vhodné se jeho přítomnosti v roztocích při měřeních s těmito typy elektrod vyvarovat.

Měděná iontově selektivní elektroda má čidlo tvořené nestechiometrickým selenidem mědi.

skloviny

Skleněné elektrody mají skleněné membrány tvořené vhodnou citlivou sklovinou. Modifikace sklovin umožňuje užití pro pH elektrody nebo sodíkové elektrody. Složení sklovin pak ovlivňuje jejich elektrický odpor i jejich alkalickou chybu. Vhodnou modifikací sklovin pak dostáváme sodíkové iontově selektivní elektrody. Skloviny s velmi nízkým elektrickým odporem jsou pak používány pro ploché membrány plynových elektrod.

Draslíkové iontově selektivní elektrody, vápníkové iontově selektivní elektrody, dusičnanové iontově selektivní elektrody, chloristanové iontově selektivní elektrody, fluoroboritanové iontově selektivní elektrody a baryové iontově selektivní  elektrody používají jako matrice vysokomolekulární PVC. Vhodnou volbou změkčovadel a organických iontoměničů elektrody s platickou membranou pak získále příslušnou iontově selektivní elektrodu. Například draslíková iontově selektivní elektroda využívá jako aktivní látku valinomycin. Dusičnanová iontově selektivní elektroda má v PVC matrici inkorporovanou alkylamoniovou sůl.Vápníková a baryová elektroda má v matrici komplexní sůl vhodného neutrálního nosiče a chloristanová a fluoroborátová elektroda obsahují v matrici organokovovou komplexní sůl. Elektrody se vyrábějí v modulovém provedení.

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857