Elektrody série REDOX

redox elektroda

Toto označení mají kombinované REDOX elektrody. Jako indikační elektrody je užito zataveného zlatého nebo platinového drátu průměru kolem 1 mm. Jako referentní elektroda slouží Ag/AgCl elektroda. Referentní systém Ag/AgCl elektrody je plněn 1M KCl. Elektroda slouží k měření redox potenciálů roztoků. Tělo elektrody je tvořeno sklem s minimálním výluhem.

Elektrody série PPE

platinová polarografická elektroda

Platinová polarografická elektroda je zakončena tenkou skleněnou trubicí průměru 5 mm, ve které je zataven platinový drátek o průměru 0,4 nebo 1 mm. Užívá se v polarografii.

Elektrody série PPL

redox s platinovým plíškem

Tyto elektordy jsou zakončeny platinovým plíškem o rozměrech přibližně 2 x 6 mm. Tyto elektrody se používají jako redox čidlo.

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857