Plynové elektrody - série 23

plynová elektroda plynopropustná membrána.

Tyto elektrody mají plynopropustnou membránu. Vnitřní elektrodový systém je tvořen kombinovanou skleněnou pH elekrodou, která je zakončena plochou skleněnou membránou. Jako referentní elektrody je u této vnitřní kombinované elektrody užito Ag/AgCl elektrody. Plochá skleněná membrána je z vnější strany překryta plynopropustným filtrem. Prostor mezi plochou skleněnou membránou a plynopropustným filtrem je vyplněn tenkým filmem pufru. Součástí elektrody je příslušenství, sestávající se z 10ks náhradních plynopropustných filtrů, vnitřních pufrů, injekční jehly a stříkačky k plnění elektrody vnitřním pufrem. Tělo elektrody je z plastické hmoty. Elektroda je standartně vybavena kabelem délky 1m zakončeným BNC konektorem.

Tabulka elektrod a jejich parametrů - série 23

Elektroda Typ Tep.
 rozsah
[°C]
Max. el. odpor.
[MOhm]
Rozsah. konc. [mol/l] Obor pH
 pro přímou potenciometrii
ISA/pH elektrolyt Interference
ammonium 10-23 0-40 500 10-1 - 10-6 13 NaOH ruší těkavé aminy
oxid uhličitý 12-23 0-40 500 10-1 - 10-5 3 NaHSO4 ruší těkavé slabé kyseliny

Polarografická plynová REDOX čidla - série 25

Tyto senzory mají plynopropusnou membránu. Vnitřní systém je tvořen referentní Ag/AgCl elektrodou a platinovou REDOX elektrodou, která je od plynopropusné membrány oddělena jen tenkou vrstvu vnitřního roztoku. Součástí dodávky je příslušenství sestávající se z plynopropustných membrán, vnitřního elektrolytu, injekční jehly a stříkačky k plnění elektrody vnitřním roztokem. Tělo čidla je z plastické hmoty. Čidlo je standartně vybavena kabelem o délce 1m, který je zakončen konektorem pro připojení k amperometrickému vstupu.

Tabulka čidel a jejich parametrů - série 25

Polarografické čidlo Typ Tep.
 rozsah
[°C]
Max. el. odpor.
[kOhm]
Rozsah
rozpuštěný kyslík 08-25 0-40 100 0 -100% sat. nebo 0 - 200 mbar

Doplňkové označení T k čidlům série 25

Čidla s tímto označením disponují integrovaným teplotním čidlem PT1000. Takové sondy mají navíc konektor pro připojení tohoto teplotního čidla

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857