Plynové elektrody - série 23

plynová elektroda plynopropustná membrána.

Tyto elektrody mají plynopropustnou membránu. Vnitřní elektrodový systém je tvořen kombinovanou skleněnou pH elekrodou, která je zakončena plochou skleněnou membránou. Jako referentní elektrody je u této vnitřní kombinované elektrody užito Ag/AgCl elektrody. Plochá skleněná membrána je z vnější strany překryta plynopropustným filtrem. Prostor mezi plochou skleněnou membránou a plynopropustným filtrem je vyplněn tenkým filmem pufru. Součástí elektrody je příslušenství, sestávající se z 10ks náhradních plynopropustných filtrů, vnitřních pufrů, injekční jehly a stříkačky k plnění elektrody vnitřním pufrem. Tělo elektrody je z plastické hmoty. Elektroda je standartně vybavena kabelem délky 1m zakončeným BNC konektorem.

Tabulka elektrod a jejich parametrů - série 23

Elektroda Typ Tep.
 rozsah
[°C]
Max. el. odpor.
[MOhm]
Rozsah. konc. [mol/l] Obor pH
 pro přímou potenciometrii
ISA/pH elektrolyt Interference
ammonium 10-23 0-40 500 10-1 - 10-6 13 NaOH ruší těkavé aminy
oxid uhličitý 12-23 0-40 500 10-1 - 10-5 3 NaHSO4 ruší těkavé slabé kyseliny
 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857