Podle aplikace

 • Zemědělství
 • Lékařství
 • Potravinářství
 • Papírnictví
 • Fotochemie
 • Geologie a hornictví
 • Metalurgie a pokovovací lázně
 • Rafinace ropy a plynárenství
 • Léčiva
 • Energetika
 • Vodohospodářství
 • Školství
 • Výzkum

Podle iontu

Podle typu membrány

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857