Elektrody s plastickou membránou - série 35

elektroda s plastickou membránou

Elektrody mají citlivou membránu, tvořenou polymerní matricí, ve které je zakotvena aktivní látka. Spojení citlivé membrány s koaxiálním kabelem je realizováno prostřednictvím kapalného kontaktu. Elektrodové pouzdro je vyrobeno z plastické hmoty. Moderní konstrukce této řady s plastickou membránou umožňuje rychlou výměnu celého elektrodového systému, zabudovaného do výměného modulu. Z hediska chemické odolnosti je elektrodové pouzdro vysoce rezistentní vůči běžným organickým rozpouštědlům, minerálním kyselinám i zásadám. Výměnné moduly v této řadě jsou dodávány samostatně.

Tabulka parametrů elektrod

Elektroda Typové číslo teplotní rozsah
[°C]
Max. elekt. odpor
[MOhm]
Konc. rozsah
[mol/l]
pH rozsah 
pro přímou potenciometrii.
ISA/pH elektrolyt Interference
Ki,jpot
fluoroboritanová 05-35 0-40 1 10-1-10-6 4-10 NaH2 PO4
NH4F
F-=8.10-5, Cl-=2.10-4, Br-=2.10-3,
I-=2.10-1, CH3COO-=9.10-1, ClO4-=9,
SCN-=4, NO3-=2.10-2, HCO3-=2.10-4,
 SO42-<10-5, H2PO4-<10-5,
NO2-=9.10-4
dusičnanová 07-35 0-40 1 10-1-10-6 4-10 NaH2 PO4 Na2SO4 Cl-=5.10-3, Br-=8.10-1, I-=10, ClO3-=2, HCO3-=4.10-4, CH3COO-=6.10-4,
 NO2-=4.10-2
amoniová 11-35 0-40 10 10-1-10-5 4-10 MgCl2 K+=1,3.10-1, Rb+=4,8.10-2, Cs+=4,2.10-3, Na+=3,2.10-3, H+=3,7.10-4
draslíková 19-35 0-40 1 10-1-10-6 4-10 NaCl Na+=2.10-4, NH4+=2.10-2, Rb+=2,1,
 Cs+=10-1, Li+=8.10-5, H+=4.10-4
vápníková 20-35 0-40 1 10-1-10-6 5-9 KCl Ba2+= ~10-5, Mg2+=5.10-5, Sr2+=1,4⋅10-3, K+= ~10-6, Na+=5.10-5, Li+=5.10-3
baryová 56-35 0-40 1 10-1-10-6 4-10 LiCl Li+=4,7.10-4, Na+=10-3, K+=2.10-3, Rb+=7.10-4, Cs+=8.10-4, NH4+=2.10-4, Ca2+=8.10-4, Sr2+=2.10-1, Mg2+=10-6
chloristanová 81-35 0-40 1 10-1-10-6 4-10 NaH2 PO4 Na2SO4 Cl-=3.10-4, Br-=6.10-4, NO3-=2.10-3,
 I-=2.10-2, F-=3.10-4

Moduly s doplňkovým označením M

Elektrody s plastickou membránou série 35 jsou dodávány v konstrukční variantě s výměnným modulem. Tyto moduly jsou dodávány rovněž samostatně, takže zákazník může při zhoršené funkci elektrody vyměnit pouze modul. Moduly jsou dodávány samostatně ke všem elektrodám s platickou membránou a jsou označovány v našich cenících písmenem M.

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857