Realizované projekty

TAČR CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027289  
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857