RLC měřič a čítač

Hodně funkcí v malé krabičce

Potřebujete čítač, laditelný DDS generátor sinusovky a LC vektorový analyzátor a k tomu v malé krabičce (110 x 80 x 40 mm)? Protom náš LCF metr je pro Vás ta pravá volba! Tento malý měřicí přístroj má nejen tyto funkce, ale je také schopen například měřit harmonické zkreslení. Níže najdete kompletní seznam vlastností.

Klíčové vlastnosti LCF Metru

Jak přístroj funguje?

Srdcem celého přístroje je FPGA obvod, který je schopen okamžitě počítat FFT. Tento obvod je také schopen přímo měřit frekvenci do 300MHz nebo periodu/fázi s rozlišením 10ns.

Blokové schéma přístroje

Pro měření indukčností a kapacit přístroj využívá měření imaginární složky impedance, která se spočítá z poměrů komplexního napětí a proudu.

Harmonické zkreslení je počítáno z amplitud vyšších harmonických frekvencí. Přístroj umí měřit až 32 harmonických frekvencí najednou.

LCF Metr může být použit pro následující typy měření:

Měřicí rozsahy

Příklady měření impedanční křivky

Impedanční křivka LC článku

měření impedanční křivky

Impedanční křivka malého reproduktoru:

měření impedanční křivky

Impedanční křivky byly vygenerovány pomocí nástroje NF scan.

 
Monokrystaly, s.r.o, Přepeře 297, 512 61 Přepeře, Czech republic
Tel: +420 481 325 857, Tel/Fax: +420 481 313 200, Mobile: +420 775 325 857